het goede doel

voorjaarsrit 2019

De ‘Stadsboerderij de Vosheuvel’ start begin 1977 en is sinds 1997 geprivatiseerd. In 2015 in men gestart met het Vosheuvel 2.0 project. Met het Vosheuvel 2.0 project zal de komende periode het terrein opnieuw worden ingericht en eenheid worden gebracht in de identiteit en uitstraling van de stadsboerderij. Doel van dit 2.0 project is de huidige bezoekers langer op de boerderij te laten verblijven, beter aan te sluiten bij de veranderende behoeften en wetgeving en meer eigen inkomsten te genereren, waarbij het welzijn van dier en mens voorop staat.

De meeste mensen gaan naar de Vosheuvel voor de dieren. Naast de grotere boerderijdieren zoals de koeien, pony’s, ezels, varkens, geiten en schapen zijn er ook kleinere dieren zoals kippen, konijnen en knaagdieren. In de knuffelweide kunnen jong en oud de geiten aaien en knuffelen. Er is ook een grote vijver waar diverse watervogels te bewonderen zijn. Tenslotte zijn er nog twee bijzondere tuinen: de boerderijtuin en de natuurtuin.

Educatie speelt een belangrijke rol op de Vosheuvel. Er zijn lespakketten voor basisscholen en het is mogelijk om stage te lopen op de Stadsboerderij.

Stichting Stadsboerderij de Vosheuvel is voor een groot deel van haar werkzaamheden afhankelijk van vrijwilligers, en voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van donaties.

 

Stadsboerderij de Vosheuvel helpen? » » »

 

 

Sponsors

 

Back to Top